Vzdělávání 4.0

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

V důsledku dynamického rozvoje digitálních technologii dochází k výrazné proměně světa a požadavků kladených na člověka. Změny přináší řadu příležitostí pro celou společnost, nesou však s sebou i rizika z nekompatibility současné podoby vzdělávacího systému s nastupujícím očekávanými trendy v oblasti každodenního života, práce a lidského učení. Důraz je kladen nejen na schopnost práce s digitálními technologiemi, ale také na dovednosti jako je flexibilita, adaptabilita, angažovanost, schopnost sebeřízení, podnikaní a samozřejmě schopnost celoživotně se vzdělávat. Kvalita a efektivní fungovaní vzdělávacího systému na všech úrovních se stávají kritickým faktorem úspěšného uplatnění člověka ve společnosti i konkurenceschopnosti české ekonomiky v globalizovaném světě. Připravovaný dokument MŠMT Vzdělávání 4.0 si klade za cíl propojit současnou vzdělávací politiku s aktuálními trendy ve společnosti a nově formulovat cíle vzdělávání i opatření k naplnění těchto cílů.

 

Prezentuje: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, MŠMT, náměstek člena vlády

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0