Využití otevřených dat ve výuce (nejen) zeměpisu

Prezentující/autoři: 
Miloš Bukáček
Typ vystoupení: 
workshop

Pod pojmem otevřená data si představte tabulky. Někdy komplikované a velmi rozsáhlé, často obsahující objemná geografická data. Jejich obsah je velmi různorodý, pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy. Otevřená data musí být volně dostupná na webu, licence nesmí omezovat komerční nakládání s daty ani jejich další sdílení. Hlavně ale musí být strojově čitelná, aby je bylo možné hromadně počítačově zpracovat. V posledních letech stále více institucí zveřejňuje otevřená data, jsou to však převážně ony rozsáhlé a nepřehledné tabulky. Proto vzniká řada aplikací, které tato data vizualizují ve formě interaktivních map nebo grafů. Takové aplikace najdou skvělé uplatnění ve výuce. Na workshopu se s vybranými aplikacemi seznámíte a na příkladech z území České republiky vyzkoušíte jejich obrovský informační potenciál.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 9