Technologie podporují diferenciaci výuky

Prezentující/autoři: 
Karolína Napravilová
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dnešní doba však klade stále větší důraz na skupinovou výuku. Rozvíjí aktivitu a kreativitu žáků. Učí spolupráci a komunikaci, podporuje tvorbu správných pracovních návyků. Individualizace pak pomáhá zažít úspěch každému na jeho úrovni. Napomáhá rozvoji potenciálu každého dítěte, různých typů talentu a nadání, ale i dětí se specifickými poruchami učení či jiným znevýhodněním. Jak ale dosáhnout optimálního poměru mezi frontální a skupinovou výukou a současně také dostatečné míry individualizace a diferenciace ve třídě se 30 žáky? Mohou nám významně pomáhat moderní technologie. Ukážeme Vám to na konkrétních příkladech z českých škol.

 

Prezentuje: Hanuš Horák, AV MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0