Soutěž o nejlepší školní internetovou prezentaci sCOOL web

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Miroslav Hřebecký
Typ vystoupení: 
přednáška

V roce 2015 proběhl první roční soutěže o nejlepší školní web základních a středních škol sCOOL web 2015. Pro potřeby soutěže byla stanovena hodnotící kritéria, která zdůrazňovala otevírání školy veřejnosti, Speciálním tématem prvního ročníku byly inovace v oblasti bezpečnosti webů. Primárním cílem soutěže nebylo vytvoření konkurence mezi školami a samotný akt soutěže, ale propagace moderních trendů v tvorbě internetových prezentací vzdělávacích institucí a zvyšování povědomí o této problematice mezi školami regionálního školství. Nejvyhledávanější součástí soutěže se stala hodnotící kritéria, která mnoho škol (i těch, které se soutěže neúčastnily) použilo jako autoevaluační rámec pro svůj školí web. Příspěvek přináší nejen výsledky soutěže, ale především některá (mnohdy překvapivá) zjištění, která se organizátorům podařilo shromáždit.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 9