Síť metodiků ICT

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

V českých školách se díky aktivitám SIPVZ zavedla ve škole pozice metodika ICT. I když tato pozice není legislativně nikde nařízena, ředitelé škol ji v podstatné většině ustanovují. MŠMT pamatovalo na vzdělávání těchto metodiků v paragrafu 9 vyhlášky 317/2005 o DVPP a současně i snížením přímé vyučovací povinnosti dle nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti.

Není to málo, ale pro systematické zavádění ICT do vzdělávání je to málo. Na státní úrovni vznikají strategické materiály o digitálním Česku, o digitální gramotnosti občanů, o digitálním vzdělávání…

Od těchto „státních“ strategií a jejich akčních plánů je však cesta do škol velmi dlouhá… Ve strategii digitálního vzdělávání je navržena pozice tzv. Krajského metodika ICT. Tento odborník má

  • sledovat vývoj problematiky digitálních technologií ve vzdělávání,
  • připravovat doporučení pro školy,
  • propojovat lokální aktéry vzdělávání
  • informačně a metodicky působit hl. na školy, aby se efektivněji realizovalo digitální vzdělávání

Než takováto síť vznikne, bylo by fajn posbírat požadavky školních metodiků ICT na to, co jim v jejich práci chybí, čím by mohli krajští metodikové pomoci. Bez zahájení této analýzy by se mohlo stát, že sice krajská síť vznikne, ale bude vykonávat činnosti, které nikdo nebude potřebovat.

V přednášce se proto společně zamyslíme nad tím, jaká by mohla být konkrétní náplň práce tohoto krajského (regionálního) metodika ICT, kdo a jak by mu mohl pomáhat a jaké by měl mít kompetence.

Přijďte všichni školní metodici ICT, kterým by se hodila efektivnější pomoc shůry :-)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0