S Ozoboty k informatickému myšlení prakticky

Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop navazuje na přednášku Ozoboti jako jedna z cest k informatickému myšlení. Přijďte si prakticky vyzkoušet vybrané aktivity, kde všude se dá ve výuce různých předmětů Ozobot využít a zda se při „hraní“ s roboty mohou žáci něco naučit a co se vlastně při tom učí? Jsou to jenom fakta? Nebo také důležité kompetence pro 21. století? Co se dá s Ozobotem dělat ve fyzice? Matematice? Zeměpise? Dějepise? Prvouce? Biologii? Jazycích? Nebo třeba ve výtvarné výchově?

Naučí se žáci s Ozobotem dopravní značky? Dají se pomocí Ozobota žákům přiblížit třeba Keplerovy zákony? Simulovat krevní oběh? Říkáte si, že si nedovedete představit, jakou roli  by mohl takový malý robot ve Vaší hodině hrát? Přijďte, zkusíme Vás přesvědčit, že by Ozobot mohl, alespoň občas, do hodiny i k Vám!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0