Principy měření průtoku tekutin

Prezentující/autoři: 
Bronislav BALEK
Typ vystoupení: 
workshop

 

 

Ve fyzice a biofyzice se měří průtok Q [m3/s, l/min.] plynů a kapalin trubicemi různými způsoby. V některých případech se měří rychlost proudění tekutin v [m/s]. Při znalosti průřezu trubice S [m3] se určuje průtok jako součin rychlosti proudění v a průřezu trubice S :         Q [m3/s, l/min.]  =  v [m/s] * S [m3]

Ve workshopu bude ukázáno několik principů měření průtoku plynů a kapalin v trubicích. Přítomní si budou moci prakticky vyzkoušet některá měření. Jedná se o:

Měření průtoku plynů

1) Měření průtoku  plynu na principu rozdílu tlaku Δp na aerodynamickém  (pneumatickém) odporu snímače

2) Anemometrické měření průtoku plynu rotující vrtulkou - turbínou (spirometr)

3) Indikace spirometrické vlny plynu termistorovým snímačem

4) Indikace průtoku tekutiny kuličkovým nebo lopatkovým optickým čidlem

Měření průtoku kapalin

5) Měření toku krve v tepnách ultrazvukovým Dopplerovským rychloměrem (cévní Doppler)

6) Měření hemodynamických pulsových vln velkých tepen fotoelektrickým reflexním snímačem

7) Měření průtoku infuse optickým reflexním nebo transmisním snímačem.

8) Měření minutového srdečního výdeje digitálním tonometrem a empirickým vzorcem

      

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0