Pořizovat 3D tiskárnu do školy?

Prezentující/autoři: 
Tomáš Feltl
Typ vystoupení: 
přednáška

3D tisk je jedním z dnešních rychle se šířících fenoménů. V kombinaci s 3D modelováním nám tato technologie přináší skutečně netušené možnosti, a to i v rámci výuky na všech typech a úrovních škol. Nejde přitom jen o zařazení 3D tisku jako další technologie v rámci výuky IVT. 3D tisk je nástroj, který využijeme prakticky ve všech předmětech počínaje výrobou různých modelů jako fyzikálních výukových pomůcek a konče výrobou prototypů bot či šperků v rámci výtvarné výchovy nebo návrhem a výrobou prototypu nového hudebního nástroje v hudební výchově. Pro žáky je to zcela nový přístup jak své nápady, ať už jsou z jakéhokoli oboru, převést do podoby konkrétního zkušebního prototypu.

V rámci přednášky se nejdříve krátce podíváme na technologii 3D tisku. Zásadní otázkou totiž je, jakou tiskovou technologii pořídit. Jaké řešení je vhodné pro školu? Ukážeme si dvě základní možné cesty. Poté se budeme věnovat příkladům konkrétního využití 3D tisku ve škole. Také si samozřejmě na dovezené 3D tiskárně něco vytiskneme.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2