Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020 (prezentuje Mgr. Pavla Růžková, PhD.)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

V samém srdci vzdělávání stojí dítě. V období 2014 – 2020 bude podpora směřována na rozvoj maximálního potenciálu každého dítěte/žáka v klíčových kompetencích: s důrazem na matematickou a čtenářskou gramotnost, měkké kompetence, iniciativu a podnikavost, a rozvoj zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku.

Operační program připravujeme souběžně s přípravou strategie vzdělávací politiky. Pro úspěch strategií je ale nezbytná jejich komunikace, spolupráce, monitoring a vyhodnocení spolu s těmi, kterých se týká: se školami, zřizovateli, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnavateli. Tuto spolupráci by bylo možné navázat při vytváření místních a krajských akčních plánů, mapujících potřeby a rozvoj škol k cílům vzdělávací politiky a určujících zaměření dalších výzev.

Podpoříme profesionální podporu do škol pro týmové vyhodnocení jejich práce („co a jak se každé dítě učí?“) a pro plánování dalšího rozvoje tak, aby se dítě/žák stal středem a cílem rozvoje. Nástrojem rozvoje bude zejména individuální podpora učitelů a ředitelů přímo ve škole a vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pracovníků škol. Budeme podporovat spolupráci škol s rodiči, se sociálními službami, s neformálním a zájmovým vzděláváním a při využití informálního učení, s cílem rozvoje dítěte/žáka.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7