Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prezentující/autoři: 
Jitka Baťková
Typ vystoupení: 
přednáška

Tématem prezentace bude představení podoby programového dokumentu OP VVV ve verzi, jak byl dne 13. 3. 2015 odeslán na Evropskou komisi ke schválení pro jeho vyjednání v rámci formálního dialogu s EK.

Představeny budou typy intervencí z tohoto operačního programu a intervenční logika operačního programu.

Tématem také budou formy podpory z OP VVV pro regionální školství.

Účastníkům budou předány informace k aktuálnímu stavu přípravy implementace operačního programu a harmonogram na další období.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3