neBezpečné chování na Facebooku (prezentuje Jan Kolouch, CESNET, Policejní akademie ČR v Praze)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

V rámci prezentace budou představena rizika spojená s užíváním sociálních sítí a dalších služeb, v nichž jako uživatelé zanecháváme stopy. Pocit anonymity uživatelů kyberprostoru je hrozbou, která může být potencionálním útočníkem velmi jednoduše zneužita. Představeny budou dva projekty, které demonstrují nebezpečné chování uživatelů největší sociální sítě. První z projektů byl zaměřen pouze na získání přístupu (akceptace přátel) ze strany nejzranitelnějších uživatelů – dětí. Druhý z projektů byl pak cíleně zaměřen na skupinu uživatelů, kteří z povahy výkonu své činnosti více dbají na bezpečnost svého účtu a informací na něm uvedených. V obou dvou případech bylo cílem získat co nejvíce informací, s co nejmenší interakcí mezi útočníkem a cílem útoku. Prezentace představí dosažené výsledky a možné způsoby obrany.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7