Moderní IT infrastruktura na školách pro využívání mobilních zařízení (prezentuje Petr Nepustil a Jan Mondek)

Prezentující/autoři: 
Lenka Kopčová
Prezentující/autoři: 
Jan Mondek
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Společnost K-NET má více než 20 let zkušeností v oblasti IT infrastruktury. Řešení jsou navrhována na zakázku pro komerční společnosti, státní správu i školy. Hlavním tématem prezentace je užívání cloudových a vzdělávacích portálů v prostředí školy na mobilních zařízeních. Pro využití mobilních zařízení ve výuce je nutné zajistit kvalitní infrastrukturu a přístup do internetu. Kvalitní infrastruktura pro připojení mobilních zařízení vyžaduje množství komponent, které je nutné spravovat a řídit, aby sloužily svému účelu a nemohly být zneužívány. Jak správně sladit komponenty WiFi sítě, bezpečnosti internetu, autorizace uživatelů, zařízení a pravidelného monitoringu a reportingu? Jak tyto technologie správně nakoupit s využitím dotačních titulů, naimplementovat a následně efektivně spravovat? Jak zajistit pravidelný dohled nad využíváním sítě a internetu studenty bez nutnosti platit vysoké finanční prostředky za správu IT? Rádi Vám na tyto otázky odpovíme.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2