Měřící systém Vernier v chemii - měření pH

Prezentující/autoři: 
Martin Beneš
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen především učitelům chemie na 2. stupni základních škol (odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a na středních školách. Účastníci se seznámí s možnostmi využití měřícího systému Vernier ve výuce chemie s důrazem na acidobazické děje: určení pH reálných vzorků, acidobazické titrace včetně matematického vyhodnocení experimentáních dat. Dále se účastníci budou moci seznámit s programem PeakMaster, který lze s výhodou využít k výpočtu pH složitějších roztoků (slabé kyseliny a báze, směsi více kyselin či zásad, pufry, ...). Tento program je volně ke stažení na adrese: http://web.natur.cuni.cz/gas/. Vlastní počítač výhodou.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2