Měření tepenné pulsové vlny člověka

Prezentující/autoři: 
Bronislav BALEK
Typ vystoupení: 
workshop

Hemodynamické tepenné pulsové vlny člověka vznikají v krevním řečišti jako odezva na srdeční revoluci (plnění – diastola a vyprazdňování – systola srdečních komor krví). Tyto pulsové vlny lze snímat z velkých tepen jako je tepna krční (karotida), vřetenní (radiální), stehenní (femorální) atd. různými způsoby. Jeden z nich je snímání pulsové vlny ultrazvukem pomocí ultrazvukového rychloměru (cévní Doppler) a druhý snímání pulsové vlny opticky pletysmografickým reflexním snímačem. Dle tvaru (morfologie) pulsové vlny, rychlosti této vlny atd. lékaři diagnostikují zanešení tepen tukovými pláty. To zvyšuje tuhost cévních stěn a hemodynamický odpor krevního řečiště což vyžaduje zvýšenou srdeční práci. Dvoukanálový měřící systém ISES-USB (inteligentní školní experimentální systém) umožňuje současně na jedné tepně sledovat tutéž pulsovou vlnu ultrazvukovým cévním Dopplerem (1.kanál) a optickým reflexním snímačem (2.kanál). Současným snímáním EKG a pulsových vln z karotidy nebo femorální tepny lze měřit a vypočítat tzv. karoticko – femorální rychlost pulsové vlny, která vypovídá o stupni tuhosti cévních stěn a tedy stupni kornatění tepen (ateroskleróza).

Ve workshopu budou popsány principy obou metod a účastníci si budou moci sami na sobě změřit tyto pulsové vlny. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0