Matematická gramotnost – rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí nejmodernějších didaktických pomůcek a metod

Prezentující/autoři: 
Karolína Napravilová
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Matematická gramotnost - rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí nejmodernějších didaktických pomůcek a metod 

Představíme Vám náš nový vzdělávací program zaměřený na podporu rozvoje matematické gramotnosti.  Tento program vede k rozšíření znalostí a dovedností nejen pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků, programového vybavení a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu, a to za pomoci geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne.

 

Workshop vede: Mgr. Hana Ulíková

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0