Kombinované formy jako nezbytná součást výuky

Prezentující/autoři: 
Bořivoj Brdička
Typ vystoupení: 
přednáška

S tím, jak se rychle blíží stav, kdy budeme moci vybavenost našich žáků chytrými mobilními přístroji považovat za dokonanou (ty zbývající již budeme schopni řešit na úrovni školy), stále zřetelněji se ukazuje, že bude každý učitel pro výkon svého povolání potřebovat schopnost přenášet své výukové aktivity online. Někteří učitelé se do online prostoru přemístí úplně, což snad zatím můžeme vnímat spíše jako výjimku. Na mysli mám běžné prezenční učitele, kteří prostě musí začít vnímat online aktivity svých žáků jako prostor, do něhož je třeba, aby se pokoušeli se svými výchovnými aktivitami pronikat. Uvažovat o kombinovaných formách výuky jako o způsobu využití online úložiště dokumentů, kam se odkládají ve výuce použité prezentace a kde lze (místo aby se posílaly mailem) odevzdat domácí úkoly, to je představa dnes již překonaná. Podívejme se společně na to, jaké možnosti uplatnit se i v neformálním a informálním prostředí svých žáků dnešní učitel má.

Prezentace: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 6