Kdo si hraje, učí se?

Prezentující/autoři: 
Vladimír Herber
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška se bude věnovat didaktické hře jako výchovně vzdělávací metodě či vzdělávacímu prostředku, který umožňuje žákům vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. Hra je v českém školství často podceňovaná a opomíjena. Ale hru lze např. využít pro simulaci různých procesů a jevů. Cílem hry může být i praktické ověření teoretických znalostí a získaných dovedností (zkušenostní učení), což bude dokumentováno na dvou ukázkách. Na první demonstraci si ukážeme, jak lze hru využít pro účely krajinného a územního plánování s cílem zmírnit povodňové škody, a na druhé, jak se chránit před přírodními pohromami. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0