Jednota školských informatiků 2014 - setkání příznivců a členů sdružení

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Prezentující/autoři: 
Alena Mašláňová
Typ vystoupení: 
workshop

V rámci setkání proběhne diskusní workshop na aktuální témata ICT ve školách a k tomu, jakou roli může hrát spolek Jednota školských informatiků při zastupování a obhajobě zájmů ICT metodiků, správců sítí a učitelů informatiky. Aktuální program workshopu, výčet přednášejících i sběr podnětů najdete na www.jsi.cz

Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 1