Jak zapojit do experimentování celou třídu? Pomocí Vernier DataShare!

Prezentující/autoři: 
Pavel Böhm
Prezentující/autoři: 
Jakub Jermář
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Základní myšlenka je jednoduchá: učitel společně s žáky zrealizuje měření 
(třeba i nebezpečný či jinak komplikovaný experiment) a žáci pak 
individuálně či v malých skupinkách na svých mobilních zařízeních (notebook, 
tablet, chytrý telefon) zkoumají a zpracovávají naměřená data.

Proč zrovna toto uspořádání? Úvodní hromadné provedení experimentu může mít 
dobrý smysl např. při práci s nebezpečnými chemickými látkami, vysokou 
teplotou, vysokým napětím, ... nebo prostě proto, že na mnoho experimentů 
škola prostě nemá dostatečný počet experimentálních sad. Díky Vernier 
DataShare pak mohou žáci vyhodnocovat grafy, naměřené hodnoty a diskutovat 
nad nimi v malých skupinkách. Jde vlastně o malou analogii s mnoha obory 
moderní vědy: pomocí unikátní aparatury (Hubbleův dalekohled, urychlovače v 
CERNu, ...) se naměří data z experimentu a jednotliví vědci či vědecké týmy 
nad nimi pak bádají.

Přijďte si to vyzkoušet na náš workshop! A máte-li možnost, nezapomeňte si 
vzít tablet, počítač či chytrý telefon s sebou!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3