Jak se daří ICT ve školách

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Typ vystoupení: 
přednáška

 

Národní ústav pro vzdělávání nedávno dokončil závěrečnou zprávu zachycující hodnocení situace škol v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Zpráva vychází z informací od škol, které používají on-line nástroj Profil Škola21 a nabízí tak jedinečný pohled na současnou situaci očima učitelů. 

Online nástroj Profil Škola21 je nástroj strategického řízení rozvoje školy v oblasti ICT dostupný na adrese http://skola21.rvp.cz/, který nabízí školám pomoc s integrací informačních a komunikačních technologií do života školy. Umožňuje sledovat a řídit rozvoj školy v pěti oblastech zapojení ICT do života školy podle celkem 29 indikátorů.                      

Prezentace: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 10