Jak naplánovat výuku (nejen jazyků), ve které budou žáci pracovat s ICT

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška se bude věnovat podrobněji tématu z druhé kapitoly publikace Rozvíjíme ICT gramotnost žáků: co je dobré si promyslet a připravit, chceme-li, aby žáci ve výuce pracovali s ICT. Budou využity zkušenosti z výuky anglického jazyka a ICT při přípravě výměnného zájezdu, spolupráce v mezinárodním projektu i ze samostatných vyučovacích hodin.

Tuto metodickou příručku připravil Národní ústav pro vzdělávání v divizi VÚP v roce 2011. Cílem publikace je ukázat možnosti rozvoje ICT gramotnosti žáků v praxi současných základních škol. První kapitola ICT ve vzdělávání se zabývá teoretickými východisky příkladů rozvoje ICT kompetencí žáků. Popisuje současné trendy v ICT vzdělávání, role ICT ve vzdělávání a vysvětluje pojem ICT gramotnost. Druhá kapitola Jak plánovat výuku rozvíjející ICT gramotnost nabízí nástroje, které usnadní začleňování ICT do výuky. Ve třetí kapitole Příklady dobré praxe jsou popsány možnosti rozvoje ICT gramotnosti žáků ve čtyřech příkladech z praxe na prvním i druhém stupni současných základních škol.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2