Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS

Prezentující/autoři: 
Miloš Bukáček
Typ vystoupení: 
workshop

Ve kterých okresech Česka žil v 50. letech 20. století největší podíl osob s pravoslavným vyznáním? Byl za první republiky větší podíl dětí na celkové populaci na Šumavě nebo v Krkonoších? Ve kterém okrese západních Čech byl v 60. letech 20. století největší podíl osob s německou národností? Bylo po vzniku první republiky průmyslovější oblastí Liberecko nebo Mladoboleslavsko? Jak se měnil podíl sezdaných na populaci Česka v průběhu 20. století? Najít odpovědi na tyto otázky by bylo ještě před pár lety velmi obtížné. Naštěstí byla data ze sčítání lidu od roku 1921 převedena do digitální podoby, vizualizovaná v prostředí GIS a nalezení odpovědí je otázkou několika kliknutí myší. Data ze sčítání si můžete navíc stáhnout jako samostatné vrstvy do vašeho GIS projektu a vytvářet vlastní mapové kompozice. Chcete-li využívat mapové výstupy ze sčítání lidu ve výuce dějepisu, zeměpisu nebo společenských věd, navštivte workshop Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2