Google Docs – skvělý způsob podpory výuky jazyků

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
workshop

Lektorka: Mgr. Martina Dočekalová,  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

 

Cílem praktické dílny je seznámit účastníky s možnostmi, které poskytují GOOGLE DOCS pro využití ve výuce, a to zejména pro :

1) Zadávání a výběr domácích úkolů. Plnění domácích úkolů na počítači je pro studenty motivační a nemají pocit ztráty času, navíc při plnění úkolů mohou používat dalších forem on-line podpory studia (on-line encyklopedie, podpůrné studijní materiály nakladatelství, přidružené on-line dokumenty, atd.) Práce se zaznamenaným časem odevzdání/odeslání umožňuje učiteli okamžitý přehled, který student odevzdal domácí úkol včas. Pokud studenti zpracovávají jednotlivě části většího úkolu, má vyučující možnost snadného sdílení kompletního úkolu v rámci celé studijní skupiny.

2) Využití formulářů pro testování a nejen pro něj. Možnosti formulářů jsou široké a umožňují vytváření testů od typu multiple-choice až po testy vyžadující široce či úzce otevřenou odpověď. Okamžité sdružování odpovědí usnadňuje finální vyhodnocování testů

3) Vytváření on-line prezentací studenty. Pokud skupina studentů spolupracuje na projektu (prezentace v rámci English speaking countries, literární projekty atd.), mohou si práci rozvrhnout i do mimoškolního času a společně vytvořit prezentaci, kterou poté mohou sdílet s ostatními studenty, kteří se na dané prezentaci nepodíleli. Skupiny si tak mohou snadno vytvářet vlastní studijní materiály.

Toto jsou jen některé z možností, kterými nástroj GOOGLE DOCs pomoci učiteli zefektivnit výuku cizího jazyka.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 9