GeoGebra – výkonný pomocník pro matematiku a fyziku

Prezentující/autoři: 
Jan Rosecký
Typ vystoupení: 
přednáška

 

Ukázat žákům v matematice, jak parametry funkce ovlivňují její průběh? Názorně Pythagorovu větu?
Vzájemné polohy kružnic? Povrch trojbokého hranolu? Řez kužele rovinou? Žádný problém!
 
Předvést žákům fyziky trajektorii vrhu včetně vektorů rychlosti? Konstrukci obrazu na kulovém
zrcadle? Huygensův princip? Kmitání na pružině? Tvaru oběžné dráhy? Ani to není žádný problém.
 
Stačí použít software GeoGebra (www.geogebra.org). Jde o open source program pro dynamické
grafické vyhodnocování dat. Jeho použití je poměrně jednoduché, základní ovládání zvládnou i žáci
základní školy. Zároveň však umožňuje zobrazovat i složité závislosti.
 
V přednášce se seznámíte s některými možnostmi tohoto software.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 2