Elementární praktická cvičení pro výuku předmětu Filmová/audiovizuální výchova

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
workshop

 

Lektoři: Prof. Rudolf Adler, FAMU Praha, Mgr. Jarmila Šlaisová, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové

 

Elementární praktická cvičení pro výuku předmětu Filmová/audiovizuální výchova.

Jejich příprava a realizace ve vyučování. Seminář s praktickými ukázkami

Vzdělávací obsah doplňkového předmětu Filmová/audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia upřednostňuje individuální tvůrčí zkušenosti žáků s aparátem výrazových prostředků audiovize a filmové řeči obecně. Kromě svobodného experimentování s těmito možnostmi je vhodné metodicky cíleně seznamovat žáky s výrazovými prostředky tohoto média formou elementárních audiovizuálních cvičení. Tato cvičení mají být zaměřena na možnosti audiovizuálního vyjadřování v ose evolučního vývoje, tak jak filmový jazyk vznikal a postupně se obohacoval, od schopnosti prostého audiovizuálního sdělení až ke specifické, esteticky bohaté poetice.

Seminář seznámí s několika základními cvičeními jež umožní žákům pochopit základní formotvorné prvky konstrukce filmového záběru a elementární možnosti jejich skladby s efektivním užitím specifických možností kinematografie při vytváření časoprostorových vztahů. Současně upozorní na přesahy kinematografie do jiných oborů umění. Bude předvedeno několik ukázek těchto cvičení.

 

Mládež a film -  soutěže, vzdělávání

(doplněk semináře)

Dříve byly filmové soutěže i zájem o vzdělávání v oboru doménou starších a zkušenějších filmových tvůrců, ale od konce devadesátých let se objevuje stále více mladých autorů. Zájem o filmování mezi mládeží, a mnohdy už  i dětmi, v poslední době narůstá.

Ve Středisku amatérské kultury Impuls v Hradci Králové se dlouhodobě věnujeme oblasti amatérského filmu. Účastníkům semináře nabídneme  přehled o soutěžích a přehlídkách pro děti a mládež i informaci o workshopech, které pro ně každoročně připravujeme. V souvislosti se zavedením předmětu F/AV do školních programů představíme také koncept vzdělávání pro učitele a další zájemce  v odborném kurzu Filmová/audiovizuální tvorba a výchova, akreditovaném MŠMT, jehož otevření připravujeme od září 2012.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 4