E-bezpečí - prevence, edukace, intervence

Prezentující/autoři: 
Jana Kasáčková
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška je určena všem pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku bezpečí v kyberprostoru. Bude představen celorepublikový dynamicky fungující projekt E-Bezpečí,spadající pod Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, který je zaměřen na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény, které ohrožují děti i dospělé uživatele daného prostředí (např. kyberšikana, kybergrooming, sexting). Součástí prezentace projektu je i ukázka "pomocné ruky" těm, kteří se dostali do obtížné situace a mohou tyto prolémy řešit přes online poradnu. Stejně jako představení, provázanost a možnosti další spolupráce s organizacemi a subjekty.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0