Digitální technologie a rodiče

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
workshop

V roce 2018 realizuje Jednota školských informatiků za podpory Nadace Avast pilotní projekt nastavení komunikačních aktivit MŠ a ZŠ s komunitou rodičů v rámci školy k digitálním tématům (prevence rizikového chování, podpora tvořivosti dětí, mediální gramotnost). Zveme Vás ke spolupráci a zapojení konkrétních ZŠ a MŠ do těchto aktivit, na workshopu bude představen a s účastníky tvořen ukázkový blok školení pro rodiče a proběhne diskuse k nastavení priorit takového setkávání s rodiči. Vítáni jsou všichni účastníci ze škol, kteří na aktivity s rodiči využili i jiné zdroje, například šablony OP VVV, případně zájemci o inspiraci v této oblasti.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0