Digitální technologie a možnosti jejich využití ve školní Tělesné výchově (prezentuje Pavel Palička)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

Současný technologický pokrok přináší stále nové možnosti pro využívání informačně komunikačních technologií (ICT) při podpoře pohybových aktivit a sportu. Ve spojitosti se školní tělesnou výchovou se tak nabízí progresivní prostředky a inovativní didaktické postupy, pomocí kterých lze zvyšovat efektivitu výukového procesu a zvyšovat motivaci žáků k realizaci pohybových aktivit (PA) ve školním prostředí i mimo něj. V příspěvku se věnujeme aktuálním trendům v oblasti využívání digitálních technologií při realizaci pohybových aktivit a sportu, včetně rizik spojených s jejich využíváním.  Součástí příspěvku jsou výsledky dotazovacího šetření, které jsme realizovali na skupině učitelů a žáků základních a středních škol ve vybraných krajích ČR. Šetření je zaměřeno na aktuální stav penetrace a způsob využívání mobilních technologií v souvislosti s výukou tělesné výchovy.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3