Digitální kompetence žáků a učitelů

Prezentující/autoři: 
Martina Kupilíková
Prezentující/autoři: 
Zdeněk Heteš
Typ vystoupení: 
přednáška

V rámci přednášky budou prezentovány projekty eSkills a Mentep.

Kampaň eSkills for Jobs 2015 - 2016 je již čtvrtým ročníkem celoevropské kampaně iniciované Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je národním kontaktním místem kampaně Dům zahraniční spolupráce. Kampaň se snaží zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti elektronických dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století. Hlavním tématem kampaně je v letech 2015 a 2016 důležitost počítačových dovedností pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce. Cílem kampaně je také zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.  

Chcete vědět, jak jste na tom se svými znalostmi a dovednostmi ve světě moderních technologií? V rámci kampaně eSkills for Jobs 2015 - 2016 mělo téměř 16 00 účastníků možnost ověřit si pod záštitou MŠMT své IT dovednosti v rámci testu IT Fitness. Pojďme se společně podívat, jaká byla největší úskalí tohoto testu a kde se nám naopak dařilo nejlépe.

Představíme Vám také evropský projekt MENTEP financovaný Evropskou komisí, který se zaměřuje na rozvoj digitálních kompetencí učitelů. V rámci tohoto projektu se vytvoří a následně na vybraných školách ověří autoevaluační nástroj, který umožní učitelům zhodnotit, jak dovedou integrovat digitální technologie do výuky. V každé zapojené zemi bude mít možnost otestovat tento nástroj cca 1000 učitelů. Cílem je poskytnout učitelům zpětnou vazbu a motivovat je k dalšímu profesnímu rozvoji a vytvořit online prostředí s nástroji pro další vzdělávání učitelů, které bude využívat nové i již dostupné nástroje a zdroje.

 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3