Digitální gramotnost v praxi (nejen) přírodovědných předmětů

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen zejména učitelům základních a středních škol. Rozvíjet digitální gramotnost žáků neznamená jen tu více, tu méně začlenit do výuky práci s digitálními technologiemi. Nová koncepce rozvoje digitální gramotnosti v rámcových vzdělávacích programech předpokládá, že prakticky každý vzdělávací obor závazným způsobem přispívá k budování základu digitální gramotnosti a k jejímu plnému rozvoji dochází aplikací základních (digitálních) dovedností v různých kontextech školní práce. Pojďme si na příkladech z vaší praxe ukázat, jak naplánovat a realizovat výuku (nejen) přírodovědných předmětů tak, aby informatika měla prostor pro své vlastní (informatické) cíle a vaše předměty naplňovaly záměry nových RVP.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0