Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

Ve většině škol se výuka zpracování omezuje jen na hodiny informatiky, které již tak přetékají probíranou látkou. Didaktika výuky přitom mnohdy neodpovídá požadavkům praktického života. A právě praktické užití lze skvěle demonstrovat při mezipředmětové výuce. Výuku práce s fotografií lze snadno prolnout i do dalších předmětů, ať již přírodovědných nebo humanitních. Přednáška představí konkrétní příklady využití fotografie pro projekty v přírodopise, dějepise a především ve výtvarné výchově, která by měla být její pravou doménou. To vše v kontextu fotografie jakožto nositele informace, tedy předmětu výuky informatiky, kam se zpracování fotografií z tohoto pohledu náleží.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0