Co je to převrácená třída

Prezentující/autoři: 
Bořivoj Brdička
Typ vystoupení: 
přednáška

Navzdory existujícím snahám o návrat k tradičním osvědčeným a lety prověřeným výukovým metodám završený jednorázovým testováním znalostí se vývoj světa pod tlakem transformace vyvolané implementací vzdělávacích technologií ubírá poněkud jinou cestou. V situaci, kdy již i v rozvojových zemích jsou mobilním počítačovým zařízením vybavováni žáci formou 1:1, dochází k zásadní proměně výukových postupů. Jedním z průvodních jevů je skutečnost, že to, co se dříve dělalo ve škole, se teď dělá často jinde (hlavně doma), a ve škole se pak mohou realizovat zcela netradiční výukové aktivity, jejichž cílem by měly být vyšší stupně Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů.  Žáci postupují svým vlastním tempem a mohou dosáhnout maxima svých možností. To celé má ale jeden nezanedbatelný háček. Učitel musí v převrácené třídě mít poněkud jiné a mnohem vyšší kompetence (včetně schopnosti zpracovávat multimediální a audiovizuální obsah).

Blíže např. viz Khan Academy a „převrácená“ třída.

Poznámka: 26.3. vyšel na Spomocníkovi článek, který uvozuje obsah přednášky - Převrácená třída podle Dr. Lodge.

Prezentace: http://www.slideshare.net/bobr/pevrcen-tida

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 15