Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Typ vystoupení: 
přednáška

Obecně sdílená představa o tom, co všechno znamená pojem „být digitálně gramotný“ je zastaralá. Samotné ovládání počítačů je totiž v moderních konceptech digitální gramotnosti jen okrajovou záležitostí. Dnes je digitálně gramotný takový člověk, který například rozumí i základům programování a dovede využívat digitální technologie pro své občanské aktivity. V příspěvku se pokusíme přiblížit, v čem dalším ještě tento posun spočívá a naznačíme, jak by se mohl rámec digitální gramotnosti promítnout do úprav všeobecné složky rámcových vzdělávacích programů. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0