Bezpečná škola (prezentuje Petr Nepustil)

Prezentující/autoři: 
Lenka Kopčová
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Již 25 let máme zkušenosti s budováním IT infrastruktur zákazníků.

Cílem našich projektů je vždy realizovat komplexní a dlouhodobě udržitelná řešení navrhovaná na míru jednotlivým subjektům. Řadě škol jsme pomohli s administrací několika evropských projektů zaměřených na zkvalitnění vybavení, zajištění konektivity či pořízení mobilních učeben pro výuku odborných předmětů. Tyto kroky s sebou přináší školám i mnohá úskalí, proto jim pomáháme s výběrem vhodných nástrojů, aby rizika co nejlépe eliminovaly a nově získané prostředky efektivně využívaly.

 

Další oblastí, ve které se školami spolupracujeme je pomoc dosáhnout shody s evropským nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR. Všechny osobní údaje dětí jsou totiž dle nařízení GDPR citlivá data a na jejich ochranu se vztahují přísnější pravidla. Je proto na místě, aby se školy na GDPR řádně připravily a vypořádaly se s rolí „Pověřence“, kterou jim nový zákon nařizuje. Řešením může být pro školy automatizace procesů. V první fázi však školám na míru zpracujeme vstupní analýzu, na základě které zjistíme, kde a jakým způsobem osobní údaje zpracovávají. Jako součást analýzy nabízíme i implementaci zjištěných výstupů do praxe a po té i proškolení zaměstnanců. Doporučíme také nástroje pro maximální bezpečnost IT infrastruktury včetně kompletního reportingu a monitoringu, který je v rámci GDPR vyžadován. Navštivte naše přednášky či náš stánek v přízemí, ve 2. B., rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

 

Na naší přednášce a workshopu se detailně zaměříme na tato témata:

 

  • GDPR na školách aneb jak implementovat požadavky nařízení do praxe
  • Nástroje pro inventarizaci, správu a monitorování komponent v rámci IT infrastruktury školy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0