Algoritmizace = „Schopnost řešit problémy?“

Prezentující/autoři: 
Zdeněk Botek
Typ vystoupení: 
přednáška

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA každoročně hledá, jak jednoduše a srozumitelně definovat klíčové kompetence, které charakterizují míru úspěchu pedagogického procesu v různých pedagogických systémech. Tradiční čtenářské, matematické a přírodovědné klíčové kompetence nahradila PISA v šetření roku 2012 všeobecnou kompetencí „Jak řešit problémy“.  Jsou to přesně ty kompetence, které máme v našem školním základním kurzu algoritmizace pro střední školy? Povýšil tento nový pohled renomované pedagogické instituce náš školní program na jednu ze základních kapitol středního vzdělávání?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 3