Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti. Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů. Revize rámcových vzdělávacích programů je jen začátek. V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula. Tajemník Koalice pro digitální pracovní místa Petr Naske přiblíží, čím je užitečná DigiKoalice a jak se do ní mohou učitelé a školy zapojit. Představeny budou výsledky soutěže o nejlepší výukové objekty DOMINO, probíhající příprava krajských metodických kabinetů pro oblast ICT i inovace na Metodickém portálu RVP.CZ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 0