Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uvedené ve Vašem profilu použijeme výhradně pro účely portálu Počítač ve škole (např. zveřejnění pozice Vaší školy na mapě, informování uživatelů o vaší aprobaci, vystavení dohody o provedení práce v případě vystoupení na konferenci Počítač ve škole, informování o novinkách na portálu, atd.). Vaše osobní údaje za žádných okolností neposkytujeme jiným společnostem. Registrací na portálu Počítač ve škole souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro potřeby portálu Počítač ve škole dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.