Zahájeno přihlašování na workshopy

Zahajujeme registraci na workshopy, které budou probíhat v počítačových učebnách a dalších vybraných učebnách, jejichž kapacita je omezená. Elektronická registrace bude možná do naplnění kapacity daného workshopu.

 

Registraci na workshop můžete provést po přihlášení pod vaším uživatelským účtem v sekci Přijatá vystoupení (workshopy jsou řazeny abecedně podle názvu na několika stránkách, u každého je odkaz na registrační formulář; pro vyhledání workshopu využijte klíčová slova) nebo přímo z PDF verze aktuálního programu konference (klepnutím na jméno lektora workshopu zobrazíte jeho anotaci na webu konference, pod anotací je odkaz na registraci). 

 

Workshopy probíhají paralelně s dalšími vystoupeními, proto si před přihlašováním důkladně prostudujte aktuální program konference a přihlašujte se pouze v případě, že jste si zcela jisti, že daný workshop navštívíte. Pokud si návštěvu rozmyslíte, stejným způsobem se také odhlašte.

 

Seznam workshopů, na které jste přihlášeni, zobrazíte podle tohoto návodu.

 

V případě, že se workshop bude konat v počítačové učebně, má prvních 15-20 přihlášených nárok na místo u PC. Děkujeme všem, že toto pravidlo budete respektovat.