Novinky Počítač ve škole 2012

Výsledky hodnocení vystoupení na konferenci Počítač ve škole

Na základě vašich četných žádostí zveřejňujeme výsledky hodnocení přednášek a workshopů. Vystoupení se hodnotila stupnicí 5 (nejlepší) - 0 (nejhorší). Do přehledu jsme zařadili ta vystoupení, jejichž průměrné hodnocení bylo alespoň 3 a současně byla hodnocena alespoň třemi účastníky konference.

 

Zdůrazňujeme, že hodnocení zveřejňujeme pouze pro zajímavost, protože výsledek je velmi ovlivněn jak počtem účastníků přednášky/workshopu, tak počtem hodnotících.

Konference Počítač ve škole opět inspirovala učitele z celé republiky

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě uspořádalo ve dnech 3. až 5. dubna 2012 devátý ročník celostátní konference Počítač ve škole. Konference se zúčastnilo 160 učitelů základních, středních i vysokých škol z celé České republiky.

 

Vyhodnocení ankety 9. ročníku konference Počítač ve škole

Děkujeme všem respondentům za vyplnění anketních otázek i za celou řadu podnětných námětů pro další ročníky konference. Vaše pozitivní hodnocení je naším velkým závazkem do budoucna...

 

1. Úroveň celé konference hodnotím:

 

 

2. Úvodní den konference se společným programem se mi:

 

Fotografie z 9. ročníku konference Počítač ve škole

Fotografie z 9. ročníku konference Počítač ve škole najdete na facebookových stránkách konference.

Dotazník pro účastníky konference a hodnocení příspěvků

Dotazník pro účastníky konference je k dispozici ZDE.
Prosíme, vyplňte připravený zpětnovazebný dotazník. Pomůžete nám tím při dalším směřování konference.

Jednotlivá vystoupení můžete hodnotit na samostatné stránce ZDE.

 

Ukončeno přihlašování na workshopy

Přihlašování na workshopy bylo ukončeno. V případě volných míst bude pokračovat registrace na workshopy také při prezenci v budově gymnázia, kde bude umístěna tabule se seznamy přihlášených na jednotlivé workshopy. 

Pokud jste si účast rozmysleli, prosím, škrtněte zde Vaše jméno, aby se mohli přihlásit případní další zájemci.

Registrace na konferenci prodloužena do pátku 30. března

Pokud jste se o konferenci Počítač ve škole dověděli později a zatím jste se nestihli přihlásit, máme pro vás dobrou zprávu. Registraci účastníků prodlužujeme do pátku 30. března 2012.  

Konference Počítač ve škole je tradičním setkáním aktivních učitelů, kteří se s vámi na přednáškách a workshopech podělí o své zkušenosti. Přijeďte načerpat energii na další rok, program letošního ročníku je velmi pestrý!

 

Program 9. ročníku konference Počítač ve škole

Zveřejňujeme program 9. ročníku konference Počítač ve škole. Jsme rádi, že konference je především burzou nápadů učitelů základních, středních a vysokých škol. Program je opět velmi bohatý, věříme, že po jeho shlédnutí přesvědčíme i dosud nerozhodnuté učitele k účasti na letošním ročníku konference.

Na konferenci Počítač ve škole vystoupí Ing. Pavel Zelený (CERMAT), nyní mu můžete položit dotaz předem.

V rámci vstupu ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) bude představen plný model maturitní zkoušky společné části pro školní rok 2012/2013. Součástí tohoto modelu je povinná zkouška z cizího jazyka a také volba třetího povinného předmětu z možností matematika, občanský a společenskovědní základ a informatika.