Na konferenci Počítač ve škole vystoupí Ivan Pilný (MŠMT) a další odborníci v oblasti ICT

Ani letos nebude na konferenci Počítač ve škole chybět blok věnovaný Strategii digitálního vzdělávání. Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti.

Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů.

V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula.

Tajemník Koalice pro digitální pracovní místa Petr Naske přiblíží, čím je užitečná DigiKoalice a jak se do ní mohou učitelé a školy zapojit.

 

Máte-li zájem o účast na letošním ročníku konference Počítač ve škole, nezapomeňte se včas registrovat. Mnoho volných míst již nezbývá, registace bude ukončena nejpozději 20. 3. 2018 nebo při dosažení počtu 220 přihlášených účastníků.