Jaká témata přednášek/workshopů aktuáně hledáme?

Děkujeme všem, kteří již vložili anotaci svého vystoupení na web konference. Velmi dobře máme např. pokrytou problematiku robotiky, různých programovatelných stavebnic a obecně oblast algoritmizace a programování.

Naopak uvítáme tato témata:

  • jak využíváte ICT ve výuce přírodovědných předmětů (biologie, chemie, fyzika, zeměpis),
  • jak využíváte ve výuce tablety a mobilní telefony (pro účely workshopu vám poskytneme učebnu s 25 tablety s OS Android),
  • jak využíváte sociální sítě ve výuce
  • jak využíváte rozšířenou a virtuální realitu ve výuce (pro účely workshopu vám poskytneme 20 ks brýlí pro virtuální realitu - účastníci použijí vlastní mobilní telefony).

Ale samozřejmě rádi do programu zařadíme i jiná, výše neuvedená témata :-)