přednáška

Výuka programování ve Scratch zaměřená na vytváření pojmů

Prezentující/autoři: 
Kristýna Holečková
Typ vystoupení: 
přednáška

Chceme-li, aby se děti naučily programovat a zároveň pochopily různé programovací pojmy a příkazy, je třeba připravit pro učitele informatiky úlohy zaměřené na tuto problematiku. V této přednášce představím svůj návrh na výuku programování, která bude zaměřena právě na vytváření pojmů za účelem lepšího pochopení programování z více hledisek a tím i jeho porozumění více do hloubky a zároveň představím manuál pro učitele, který jim má pomoct s výukou programování a inspirovat je k tvorvě dalších úloh, které by mohli využit při výuce programování nejen v hodinách informatiky.

Výuka algoritmizace v EasyLogo na 1. stupni ZŠ

Prezentující/autoři: 
Martina Bartíková
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška se týká výuky programování na 1. stupni základní školy, přesněji v prostředí výukové aplikace EasyLogo. 

Jedná se o jednoduché programovací free prostředí, které obsahuje sadu úloh. Tuto výukovou aplikaci jsem si vybrala ke zpracování své diplomové práce na VŠ a v rámci této práce jsem upravovala sadu původní sadu úloh. V původních úlohách jsem poupravila zadání a do jednotlivých částí výukového celku jsem vytvářela úlohy zcela nové.

Síť metodiků ICT

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Typ vystoupení: 
přednáška

V českých školách se díky aktivitám SIPVZ zavedla ve škole pozice metodika ICT. I když tato pozice není legislativně nikde nařízena, ředitelé škol ji v podstatné většině ustanovují. MŠMT pamatovalo na vzdělávání těchto metodiků v paragrafu 9 vyhlášky 317/2005 o DVPP a současně i snížením přímé vyučovací povinnosti dle nařízení vlády č. 75/2005 o rozsahu vyučovací povinnosti.

Nemusím umět programovat, abych vytvořil třeba inteligentní skleník s Arduinem!

Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Prezentující/autoři: 
Jan Preclík
Typ vystoupení: 
přednáška

Programování může být pro studenty někdy dost nezáživné a jeho osvojování problematické...

Jak zařídít, aby žáci dosáhli v této oblasti lepší výsledky za kratší dobu?

O tom a dalších věcech budeme mluvit na přednášce ;).

  • Fenomén Arduino a jeho klíčové výhody pro použití ve výuce programování 

Robotické divadlo aneb robotické stavebnice i v netechnických předmětech

Prezentující/autoři: 
Štěpánka Baierlová
Typ vystoupení: 
přednáška

O robotických stavebnicích Lego Mindstorms jsme již slyšleli hodně, je snadné si představit jejich využití při výuce algoritmizace či programování. Ale dají se využit i v dalších předmětech? Například ve výuce jazyků či estetické výchově? Určitě ano. My jsme se studenty v našem robotickém kroužku vyzkoušeli robotické divadlo a mělo to úspěch. Pokud se chcete vydat podobnou cestou, přijďte se podívat, jak na to.

Kdo si hraje, učí se?

Prezentující/autoři: 
Vladimír Herber
Typ vystoupení: 
přednáška

Přednáška se bude věnovat didaktické hře jako výchovně vzdělávací metodě či vzdělávacímu prostředku, který umožňuje žákům vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. Hra je v českém školství často podceňovaná a opomíjena. Ale hru lze např. využít pro simulaci různých procesů a jevů. Cílem hry může být i praktické ověření teoretických znalostí a získaných dovedností (zkušenostní učení), což bude dokumentováno na dvou ukázkách.

Vesmír do škol - ESERO Česká republika

Prezentující/autoři: 
Lukáš Holman
Typ vystoupení: 
přednáška

Jak využít vesmír pro zvýšení motivace žáků základních a středních škol a zatraktivnění výuky přírodovědných a technických předmětů? Jaké možnosti se nabízí na poli spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou ESA? Do jakých projektů a soutěží se mohou školy i jednotlivci zapojit? Jak postavit se žáky vlastní minisatelit? Odpovědí na všechny tyto otázky může být oficiální vzdělávací kancelář ESA pro Českou republiku - ESERO. V přednášce se dozvíte, co ESERO učitelům nabízí a jaké jsou možnosti spolupráce.

Vzdělávání 4.0

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
přednáška

V důsledku dynamického rozvoje digitálních technologii dochází k výrazné proměně světa a požadavků kladených na člověka. Změny přináší řadu příležitostí pro celou společnost, nesou však s sebou i rizika z nekompatibility současné podoby vzdělávacího systému s nastupujícím očekávanými trendy v oblasti každodenního života, práce a lidského učení. Důraz je kladen nejen na schopnost práce s digitálními technologiemi, ale také na dovednosti jako je flexibilita, adaptabilita, angažovanost, schopnost sebeřízení, podnikaní a samozřejmě schopnost celoživotně se vzdělávat.

Umíme česky: jak procvičovat češtinu zábavnou formou online?

Prezentující/autoři: 
Petr Jarušek
Typ vystoupení: 
přednáška

Zjednat pořádek, plytké jezero či Duch svatý – to jsou jedny z nejtěžších jevů, ve kterých dělají žáci chyby. Aby si podobné jevy žáci více osvojili, vyvíjíme systém Umíme česky (www.umimecesky.cz).

Škola není hra, ale hra školou může být

Prezentující/autoři: 
Jaromír Chroustovský
Prezentující/autoři: 
Martin Vítek
Prezentující/autoři: 
Filip Sváček
Typ vystoupení: 
přednáška

Myslíte si, že jsou počítačové hry jen “žroutem” času a nic vaše žáky či studenty nemohou naučit? Omyl! Máme za to, že mohou rozvíjet nejen logické a taktické myšlení, ale i značně rozšířit vaše historické a zeměpisné obzory. Přijďte se přesvědčit na naši osvětovou přednášku. Seznámíte se s různými typy počítačových her zaměřených na historii, které opravdu stojí za to. Autoři přednášky hry osobně vyzkoušeli a jako zapálení historici provedli jejich důkladnou analýzu. Jste srdečně zváni!

Syndikovat obsah