Mateřská škola

Aktuálně - Šablony II s ITveSkole.cz

Prezentující/autoři: 
Luděk Heinz
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo MŠMT dotační program Šablony II. V rámci Šablon II je pro  MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ připraveno cca 5.5 miliard Kč.

Navštivte náš seminář, poradíme vám jak efektivně realizovat projekt, předáme vám naše zkušenosti tak, abyste ze Šablon II mohli pro vaši školu získat:

Jak budou vypadat a kde se vezmou učebnice informatiky podle nových RVP

Prezentující/autoři: 
Jiří Vaníček
Typ vystoupení: 
přednáška

Autor příspěvku je garantem celostátního projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení, v němž partneři ze všech pedagogických fakult ČR v letech 2017-2020 připravují nové vzdělávací materiály a systém školení učitelů informatiky, a to včetně 1. stupně ZŠ a MŠ. Informatika je tu vnímána nikoliv jako obsluha počítače, ale jako obor všeobecného vzdělávání, rozvíjející mentální a kognitivní vlastnosti jedince, podobně jako to dělá matematika a přírodní vědy.

Digitální technologie a rodiče

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
workshop

V roce 2018 realizuje Jednota školských informatiků za podpory Nadace Avast pilotní projekt nastavení komunikačních aktivit MŠ a ZŠ s komunitou rodičů v rámci školy k digitálním tématům (prevence rizikového chování, podpora tvořivosti dětí, mediální gramotnost). Zveme Vás ke spolupráci a zapojení konkrétních ZŠ a MŠ do těchto aktivit, na workshopu bude představen a s účastníky tvořen ukázkový blok školení pro rodiče a proběhne diskuse k nastavení priorit takového setkávání s rodiči.

Propojené světy aneb střípky z DigiKoalice

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa zřizovaná ve spolupráci MŠMT a NÚV, ve které je k 28. únoru 2018 83 členů (firem, škol, neziskových organizací, orgánů veřejné správy a dalších) pravidelně organizuje odborná setkání ke konkrétním tématům a prioritám v rámci digitálního (celoživotního) vzdělávání a aktivit všech členů platformy. Předsedou platformy je zmocněnec pro digitální vzdělávání Ing. Ivan Pilný. Ve vstupu bude shrnut plán pracovních skupin DigiKoalice, prezentované příklady dobré praxe a projekty jednotlivých členů platformy.  

Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Koordinátor digitálního vzdělávání na MŠMT Ivan Pilný představí své plány v této oblasti. Ondřej Neumajer poukáže na poslední zjištění ČŠI ve využívání digitálních technologií ve školách, shrne dosavadní aktivity kolem strategie a zaměří se na ty, které se bezprostředně dotýkají učitelů. Revize rámcových vzdělávacích programů je jen začátek. V příspěvku Daniely Růžičkové se dozvíte, co všechno se v rámci Strategie digitálního vzdělávání připravilo a připravuje na pomoc školám při proměnách kurikula.

Usnadněte žákům budoucnost - psaním všemi deseti (Psaní Hravě)

Prezentující/autoři: 
Lukáš Zídka
Typ vystoupení: 
firemní workshop
Dovednost psaní všemi deseti prsty šetří denně většině lidí spoustu času. Kdo píše méně prsty, je při práci s počítačem výrazně pomalejší. Projekt Psaní Hravě, který učí jednotlivce a žáky psát formou her, má cíl současný stav změnit. 

 

„Cílem je, aby kurz žáka bavil natolik, že si téměř nevšimnou, že se vlastně učí psát všemi deseti.”

S Ozoboty k informatickému myšlení prakticky

Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop navazuje na přednášku Ozoboti jako jedna z cest k informatickému myšlení. Přijďte si prakticky vyzkoušet vybrané aktivity, kde všude se dá ve výuce různých předmětů Ozobot využít a zda se při „hraní“ s roboty mohou žáci něco naučit a co se vlastně při tom učí? Jsou to jenom fakta? Nebo také důležité kompetence pro 21. století? Co se dá s Ozobotem dělat ve fyzice? Matematice? Zeměpise? Dějepise? Prvouce? Biologii? Jazycích? Nebo třeba ve výtvarné výchově?

Rychlé SMART aktivity pro zapojení žáků

Prezentující/autoři: 
Karolína Napravilová
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Doba, kdy si učitelé dlouze připravovali DUMy, je za námi – budoucnost patří rychlým digitálním aktivitám a cloudu.  Ukážeme příklady motivujících aktivit na interaktivní tabuli pro jednoho i více žáků a především jejich smysluplné a efektivní zapojení s využitím tabletů a dalších zařízení. To vše umí SMART Výukový software, balíček zahrnující i oblíbený SMART Notebook. Jak lze rychle a snadno vytvořit aktivity, které podporují týmovou práci žáků a ukazují žákům správné návyky využití internetu při vzdělávání? Zajímá vás projektové vyučování? Přijďte se inspirovat.

Tvorba hudebního klipu v běžné hodině hudební výchovy

Prezentující/autoři: 
Vítězslav Kružík
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je zaměřen na koedukační prvky hudební výchovy a informatiky.

Díky obecně dostupným programům bez náročného technického vybavení lze se třídou vytvořit hudební klip (příp. dabing). A to od nahrání hudebního materiálu a jeho zpracování až po tvorby videí a výsledné kompletace.

Autor workshopu tyto metody používá osm let na všech stupních škol, se kterými spolupracuje (MŠ, ZŠ, odborná střední škola i gymnázium a vysoká škola). 

Syndikovat obsah