1. stupeň základní školy

Aktuálně - Šablony II s ITveSkole.cz

Prezentující/autoři: 
Luděk Heinz
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo MŠMT dotační program Šablony II. V rámci Šablon II je pro  MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ připraveno cca 5.5 miliard Kč.

Navštivte náš seminář, poradíme vám jak efektivně realizovat projekt, předáme vám naše zkušenosti tak, abyste ze Šablon II mohli pro vaši školu získat:

Didaktika výuky digitální fotografie nejen v hodinách informatiky

Prezentující/autoři: 
Jaromír Krejčí
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Fotografie, dnes již téměř výhradně v digitální podobě, je samozřejmou součástí našeho života. Fotící zařízení mají děti již od útlého věku ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Fotografie je způsob, jakým si připomínáme své zážitky i významné události našeho života. V mnoha oborech lidské činnosti slouží k zachycení jevů, skutečností a faktů. Správné dovednosti práce s (digitální) fotografií jsou tedy nepochybně důležitou kompetencí, kterou by si měli žáci odnášet ze základních i středních škol.

LEGO® Education k podpoře výuky s využitím ICT

Prezentující/autoři: 
Monika Vrbová
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

 LEGO Education je vzdělávací divizí dánské společnosti LEGO Group, která na základě moderních poznatků o učení nabízí soubory učebních pomůcek k podpoře organizované výchovy a vzdělávání od předškolního věku po starší školní věk. Podpora směřuje prakticky do všech oblastí rozvoje dítěte od sociální oblasti, rozvoje kreativity, gramotnosti, matematických dovedností až po vědu a techniku.

Jak budou vypadat a kde se vezmou učebnice informatiky podle nových RVP

Prezentující/autoři: 
Jiří Vaníček
Typ vystoupení: 
přednáška

Autor příspěvku je garantem celostátního projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení, v němž partneři ze všech pedagogických fakult ČR v letech 2017-2020 připravují nové vzdělávací materiály a systém školení učitelů informatiky, a to včetně 1. stupně ZŠ a MŠ. Informatika je tu vnímána nikoliv jako obsluha počítače, ale jako obor všeobecného vzdělávání, rozvíjející mentální a kognitivní vlastnosti jedince, podobně jako to dělá matematika a přírodní vědy.

Digitální technologie a rodiče

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
workshop

V roce 2018 realizuje Jednota školských informatiků za podpory Nadace Avast pilotní projekt nastavení komunikačních aktivit MŠ a ZŠ s komunitou rodičů v rámci školy k digitálním tématům (prevence rizikového chování, podpora tvořivosti dětí, mediální gramotnost). Zveme Vás ke spolupráci a zapojení konkrétních ZŠ a MŠ do těchto aktivit, na workshopu bude představen a s účastníky tvořen ukázkový blok školení pro rodiče a proběhne diskuse k nastavení priorit takového setkávání s rodiči.

Propojené světy aneb střípky z DigiKoalice

Prezentující/autoři: 
Petr Naske
Typ vystoupení: 
přednáška

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa zřizovaná ve spolupráci MŠMT a NÚV, ve které je k 28. únoru 2018 83 členů (firem, škol, neziskových organizací, orgánů veřejné správy a dalších) pravidelně organizuje odborná setkání ke konkrétním tématům a prioritám v rámci digitálního (celoživotního) vzdělávání a aktivit všech členů platformy. Předsedou platformy je zmocněnec pro digitální vzdělávání Ing. Ivan Pilný. Ve vstupu bude shrnut plán pracovních skupin DigiKoalice, prezentované příklady dobré praxe a projekty jednotlivých členů platformy.  

Digitální gramotnost v praxi (nejen) přírodovědných předmětů

Prezentující/autoři: 
Daniela Růžičková
Prezentující/autoři: 
Eva Fanfulová
Typ vystoupení: 
workshop

Workshop je určen zejména učitelům základních a středních škol. Rozvíjet digitální gramotnost žáků neznamená jen tu více, tu méně začlenit do výuky práci s digitálními technologiemi. Nová koncepce rozvoje digitální gramotnosti v rámcových vzdělávacích programech předpokládá, že prakticky každý vzdělávací obor závazným způsobem přispívá k budování základu digitální gramotnosti a k jejímu plnému rozvoji dochází aplikací základních (digitálních) dovedností v různých kontextech školní práce.

Metody práce s informacemi v online prostředí

Prezentující/autoři: 
Kateřina Parvonič
Typ vystoupení: 
workshop

S prací s informacemi v online prostředí se potká každý žák: při hledání zdrojů pro domácí úkoly, při psaní referátů - nebo třeba v rámci kontaktů v sociálních sítích. A často bývá právě dovednost žáka vyhodnotit dostupné informace klíčová k tomu, aby byl produkt jeho práce odpovídající a kvalitní. Pokud je toto téma nosné i pro vaše žáky, přijďte si hrát s metodami kurátorství vzdělávacího obsahu a jejich variacemi, které se přesně trefí do vašich potřeb i učení vašich žáků.

STE(A)M výuka na platformě MakeBlock prakticky

Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Typ vystoupení: 
workshop

Praktické seznámení s platformou Makeblock (http://store.makeblock.com/stem-education), která představuje zajímavý a cenově dostupný způsob, jak ve školách podpořit badatelsky orientovanou STE(A)M výuku nebo se hravou formou naučit základy programování a tvoření interaktivních projektů. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší práci s vybraným projektem, obrázkové programování nebo vytvoření vlastního projektu.

Syndikovat obsah