Počítač ve škole 2009

Poznejme (nejen) Vysočinu nástroji GIS

Miloš Bukáček

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě, e-mail: bukacekatgym [dot] nmnm [dot] cz

Zeměpis je předmět, v němž žáci a studenti hledají odpovědi na otázky typu: Kde to je? Jaké to je? Proč to tam je? Jak to vzniklo? Jak se to dá využít k vzájemnému užitku člověka a přírody. Odpovědi na tyto otázky stále častěji nalézají na internetových GIS portálech.

I žáci v poslední lavici mohou zůstat na svém místě

Pavel Klouda

Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896, 29501 Mnichovo Hradiště; e-mail: silvrklaudatpost [dot] cz

Tato přednáška se týká následujících bodů: 1) JAK VE FYZICE v nižších roč. osmiletých gymnázií (na 2.stupni ZŠ) REAGOVAT NA „KOLONKY“ NOVÝCH RVŠP metody a průřezová témata; 2) JAK PRO CÍLOVOU SKUPINU ŽÁKŮ VÝUKU FYZIKY UČINIT POUTAVĚJŠÍ.

Internetové zdroje do hodin zeměpisu

Vladimír Novotný

Základní škola, Obránců míru 2944, 434 01 Most; e-mail: novotnyvladatseznam [dot] cz

Přednáška nastíní možnosti využití internetových zdrojů v hodinách zeměpisu na základní škole. V současnosti vzniká nepřeberné množství školních geografických stránek s praktickými pomůckami a internetovými odkazy. Přednáška si klade za cíl na tyto zdroje poukázat a usnadnit tak ostatním učitelům zeměpisu přípravu jejich vyučovacích hodin.

Jak dál s ICT ve všeobecném vzdělávání

Ondřej Neumajer

 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4; e-mail: neumajeratvuppraha [dot] cz

Proč a jak inovovat pojetí ICT v rámcových vzdělávacích programech – otázka, na kterou se již druhým rokem snaží hledat odpovědi pracovní skupina Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Příspěvek se pokusí pojmenovat hlavní důvody, proč je potřeba současné znění RVP (nejen) v oblasti ICT měnit.

I staré gramofonové desky a audiokazety mohou žít novým „digitálním“ životem

Otakar Reich

Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice; e-mail: reichatgymtce [dot] cz

Máte ve škole staré audiokazety nebo gramofonové desky, jejichž obsah byste rádi využili s pomocí počítačové techniky i dnes? Ve workshopu se dozvíte, jak si tato dnes již zastaralá média snadno převést do formy vhodné pro moderní interaktivní výuku (například SMART Notebook, Power Point) nebo si z nich vytvořit standardní CD pro jakýkoli CD přehrávač?

Syndikovat obsah