Počítač ve škole 2009

Zeměpis není jen o přírodě

Gabriela Petříková

Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, 635 00 Brno; e-mail: gabriela [dot] petrikovaatgyby [dot] cz

Cílem příspěvku je ukázat některé elektronické zdroje geografických informací a jejich využití při hledání a studiu témat, převážně z ekonomické geografie. Ekonomický rozvoj, industrializace, globalizace, udržitelný rozvoj, chudoba, korupce, konflikty atd. byly až dosud českými učebnicemi a osnovami opomíjeny nebo uváděny poněkud tradičně.

Země jako vesmírné těleso

Vladimír Herber

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2. 611 37 Brno; e-mail: herberatsci [dot] muni [dot] cz

Podle Rámcového vzdělávacího programu musí mít žáci gymnázia dostatek příležitostí osvojit si stanovenou úroveň klíčových kompetencí a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě.

Webová stránka www.studiumchemie.cz pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ a projekt Cesta k vědě na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Petr Šmejkal, Helena Klímová, Karel Nesměrák, Petr Štěpnička, David Brenner, Jana Zaspalová

Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2; e-mail: psmejkalatnatur [dot] cuni [dot] czkliatnatur [dot] cuni [dot] cznesmerakatnatur [dot] cuni [dot] czstepnicatnatur [dot] cuni [dot] czdejfnnatseznam [dot] czzaspyatseznam [dot] cz

Přednáška je zaměřena na představení nové webové stránky www.

Využití interaktivní tabule ve výuce přírodopisu

Pavel Vávra

ZŠ Černošce, Pod Školou 447, 252 28 Černošice; e-mail: pavelvavraatseznam [dot] cz

Co může zapojení techniky přinést předmětu, který se primárně zabývá zkoumáním živých tvorů? Hledání mostů mezi vědou a tím co je nutno naučit ve škole. Seminář je zaměřen na podporu výuky přírodopisu prostřednictvím interaktivní tabule SmartBoard. Seznámí vás s příklady aktivit, které mohou napomoci k lepšímu upevnění učiva a které zvýší motivaci žáků.

Výukový portál pro otázky klimatu a jeho změn (e-klima)

Zuzana Šťávová, Aleš Vávra, Vilém Pechanec, Vít Voženílek

Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc; e-mail: geoinformaticsatupol [dot] cz
 

Monika Müllerová

Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Purkrabská 2, 779 00 Olomouc; e-mail: mmullatupol [dot] cz

Výuka přírodopisu a její příprava pomocí PC – 2

Miroslav Rosík

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, Seifertova 601, 735 81 Bohumín; e-mail: mrslvatseznam [dot] cz

Inovativní metody a formy práce dnes musí využívat ve vyučování každý učitel. V přípravě na takové vyučování je nezbytným pomocníkem počítač a dataprojektor. Počítač bude účastníkům workshopu představen jako prostředek, který je dostupný a pro výuku využitelný.

Vyučovanie tematického celku „Energia v prírode, technike a spoločnosti" prostredníctvom projektového vyučovania s využitím integrovaného e-learningu

Žaneta Gerhátová

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky Priemyselná 4, SK-918 43 Trnava, Slovenská republika; (doktorandské štúdium – UKF v Nitre Pedagogické fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Dražovská cesta 4, SK-949 74 Nitra); e-mail: gerhatova [dot] zanetaatstonline [dot] sk

IKT sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, učitelia ale často stoja pred otázkou ako ich zmysluplne zaradiť a využívať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Tvoříme obrysové mapy na hodiny zeměpisu

Vladimír Novotný

Základní škola, Obránců míru 2944, 434 01 Most; e-mail: novotnyvladatseznam [dot] cz

Workshop si klade za cíl seznámit učitele zeměpisu se stručným návodem na přípravu libovolné slepé mapy, použitelné v hodinách zeměpisu. Workshop je založen na základech práce s vektorovým grafickým editorem. Výsledky práce na workshopu budou převedeny do tisknutelné podoby. Výhodou samostatné tvorby map je alternativní možnost stanovení náročnosti probíraného učiva vneseného do mapy.

Tři oříšky pro učitele chemie 2009. Laboratorní cvičení s využitím měřicích přístrojů.

Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal

Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2; e-mail: urvalkovatnatur [dot] cuni [dot] cz; psmejkalatnatur [dot] cuni [dot] cz

Měřicí přístroje v hodinách chemie jsou na českých školách využívány jen ojediněle.

Projekt „Energia v prírode, technike a spoločnosti"

Žaneta Gerhátová

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky Priemyselná 4, SK-918 43 Trnava, Slovenská republika; (doktorandské štúdium – UKF v Nitre Pedagogické fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Dražovská cesta 4, SK-949 74 Nitra), e-mail: gerhatova [dot] zanetaatstonline [dot] sk

Energia je všade okolo nás, bez energie by nič nežilo, ani nerástlo, nič by sa nepohybovalo. Bez energie by nebolo ani svetlo, ani teplo, ani zvuk.

Syndikovat obsah