Počítač ve škole 2009

Projekt „Učíme se navzájem“

Petr Drahoš, Eva Trnová

Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice; e-mail: petr [dot] drahosatgymbos [dot] cz, eva [dot] trnovaatgymbos [dot] cz

V současné době spolupracujeme se školami v Maďarsku, Slovinsku, Portugalsku a Německu. Budeme řešit problémy životního prostředí. S portugalskými studenty už naši studenti komunikují v angličtině, čímž si nenásilně zvyšují jazykovou úroveň. Zabýváme se problematikou fotosyntézy. Naši i portugalští studenti řeší stejné problémy, radí se navzájem.

Projekt GIS EXPERT – revoluce ve výuce

David Juřina

Statutární město Most, Magistrát města Mostu, Radniční 1, 434 69 MOST; e-mail: david [dot] jurinaatmesto-most [dot] cz

Geografický informační systém města Most a seznámení s projektem GIS EXPERT. GIS EXPERT – populárně-naučná soutěž určena převážně pro ZŠ a SŠ, ale i pro jiné zájemce. Soutěž pořádána v rámci celosvětového dne pro geoinformace GIS DAY. Tipy jak začlenit GIS do výuky a jak uspořádat podobnou soutěž na školách. Informace o novinkách v soutěži GIS EXPERT.

Pracujeme se styly v textovém procesoru na ZŠ

Jaroslav Krejčí

Základní škola Přerov, U Tenisu 4, 75002 Přerov; e-mail: krejciatzstenis [dot] com

Při zpracování textu v textových procesorech je ve školách podceňován význam tak zásadního formátovacího prvku, jakým jsou právě styly. Účastníci workshopu si na vlastní kůži vyzkouší několik úloh, které žáci řeší v hodinách informatiky v 5. a 6. ročníku ZŠ. Naučíte se efektivně používat styly stránky, odstavců (nadpisů) a znaků. Dotkneme se též dědičnosti stylů.

Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek využívajících interaktivní tabuli Smart Board

Anna Martinková

Doktorandka Katedry techniky a informačních technologií PF UKF v Nitře, ul. Drážovská 4, 949 74 Nitra; školitel: Doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.; e-mail:

annamartinekatcentrum [dot] cz

Objektově orientované programování? Co to je?

Rudolf Pecinovský

ICZ a.s. Hvězdova 2a, 140 00 Praha 4; VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; e-mail: rudolfatpecinovsky [dot] cz

Přednáška se pokusí přiblížit objektové paradigma posluchačům, kteří doposud programovali převážně strukturovaně. Vysvětluje základní programové konstrukce OOP a soustřeďuje se především na vysvětlení rozdílu mezi skutečným objektově orientovaným programováním a pouhým používáním tříd a dědičnosti. Její součástí bude i výklad principu konsturkce interface a základní seznámení s významem a používáním náývrhových vzorů.

Možnosti využití výukového freeware

Jiří Dostál

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc; e-mail: j [dot] dostalatupol [dot] cz

Využívání výukového software nikdy nemělo za cíl, jak se někteří mylně domnívali, nahradit v komplexní rovině učitele. Je však zcela běžné, že umožňuje učitele v různých momentech zastoupit (např. při expozici učiva, při procvičování, při testování atp.) anebo mu alespoň napomoci při zefektivnění a optimalizaci vzdělávacího procesu.

Jak informatikům pomáhá lipnická Škola učitelů informatiky?

Lenka Suchánková

SPŠE V Úžlabině 320, 101 00 Praha; e-mail: suchankovaatuzlabina [dot] cz

Jedním z největších problémů, se kterým se učitelé informatiky potýkají, je nedostatek času a financí na potřebné sledování vývoje a novinek v oblasti hardware či software. Řešit to na úkor spánku a víkendů, prolézat internet a knihkupectví, protože specializovaná školení bývají obvykle příliš drahá a časově náročná?

Jak stanovit očekávané výstupy vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie

Ivana Přichystalová

Jabloňany 100, 679 01 Skalice nad Svitavou; e-mail: iprichystalovaatseznam [dot] cz

V polovině loňského roku vytvořil Výzkumný ústav pedagogickým v Praze (VÚP) pracovní skupinu pro oblast informačních a komunikačních technologií nazvanou ICT panel.

Fotoiluze

Jaroslav Šindler

ZUŠ F. L. Gassmanna Most; e-mail: jardaatstards [dot] cz

 Účastníci workshopu si projdou postup základní postprodukce fotografií a naučí se vytvářet fotografické koláže od základního výběru záběrů pro montáž, úpravy jasu, kontrastu a barevného vyvážení, přes techniku selekcí a retuší ke konečné fotomontáži. Získané dovednosti mohou účastníci využít jako učební látku v hodinách informatiky nebo pro přípravu zajímavých/neskutečných obrázků pro výuku jiných předmětů.

Živá planeta – planeta Země multimediálně

Vladimír Herber

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: herberatsci [dot] muni [dot] cz

Cílem a smyslem workshopu je demonstrovat jeho účastníkům planetu Zemi s jejím „metabolickým systémem“ na příkladu tektoniky litosférických desek.

Syndikovat obsah