Počítač ve škole 2009

Jazykové prostředky v literatuře

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Ve své práci jsem se věnovala zpracování jazykových prostředků v literatuře. Informace jsou rozděleny na dva samostatné bloky: teorii a procvičování. Obě části jsou doplněny literárními ukázkami. U procvičování jsem využila nástroje Lesson Activity Toolkit 1.0.

Výuka programování na ZŠ

Jakub Velecký

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73, 56802 Svitavy; e-mail: veleckyatzsmiru [dot] svitavy [dot] cz

Problematika programování v prostředí Flash na základní škole. Představení projektu ŽÁCI ŽÁKŮM – zavedení nového předmětu Objektově orientované programování na ZŠ. Žáci 2. stupně programují výukové aplikace pro mladší spolužáky a to přímo na konkrétní zakázku pedagogů 1. stupně. Myšlenka projektu je postavena na týmové spolupráci mladých programátorů.

Triky v animaci

Jaroslav Šindler

ZUŠ F. L. Gassmanna Most; e-mail: jardaatstards [dot] cz

Cílem přednášky je ukázat zúčastněným základní trikové možnosti animovaného filmu metodou StopMotion (zmrazeného pohybu). V průběhu přednášky se posluchači seznámí s výrobou triků: létajících předmětů, mizejících postav do zdi a levitace postav. Ukázky jsou vedeny tak, aby je mohly realizovat i děti na základní škole v hodinách informatiky nebo základní umělecké škole v hodinách počítačové grafiky a animace.

TinyBAKALÁŘI.NET

Vladimír Váňa

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, 120 00 Praha 2; e-mail: vanaatspsejecna [dot] cz

Rád bych Vás seznámil s mým nekomerčním projektem TinyBAKALÁŘI.NET a tím třeba inspiroval k obdobným projektům na středních školách vyučujícím programování, především těm s oborem Informační technologie. Projekt má dva hlavní cíle – jednak vytvoření informačního systému vlastní školy, jednak vytvoření výukových materiálů pro studenty 3. a 4.

Svobodný software pro žáky, jejich učitele a rodiče

Vlastimil Ott

Liberix, o.p.s., Kateřinská 107/5, 772 00 Olomouc; e-mail: vlastimil [dot] ottatlinuxexpres [dot] cz

Svobodný software je programové vybavení, jehož použití není omezováno např. licencemi nebo cenou. Uživatel má svobodu používat takové programy, jak chce a kde chce – doma, ve škole, v zaměstnání. V této oblasti vzniká velké množství kvalitních programů určených pro výuku a zábavu. Příspěvek představí programy, které lze využít pro výuku ve škole, např.

Strasti didaktika informatiky

Jan Berki

Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec; e-mail: jan [dot] berkiattul [dot] cz

Příspěvek si klade tři cíle, s tím také korespondují tři jeho části. První představuje systém praxí pod Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci. Druhá se snaží poodkrýt problematická místa při spolupráci didaktika informatiky a „fakultní“ školy. V rámci této části jsou naznačeny jak nedostatky, tak i návrhy možných řešení.

Stahování, přeformátování, úprava a využití streamového videa

Jiří Řehák

Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice; e-mail: rehakatgymtce [dot] cz

Cílem tohoto workshopu je naučit učitele využít krátké videosekvence hlavně ze serveru www.youtube.com a také www.stream.cz. Videa stáhneme freewarovým programem downloadhelper, do souboru s koncovkou avi videa převedeme pomocí freewarového programu Pazera flv converter a následně video sestříháme a přidáme titulky v programu Movie Maker 2.

Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule

Anna Martinková

Doktorandka Katedry techniky a informačních technologií PF UKF v Nitře, ul. Drážovská 4, 949 74 Nitra; školitel: Doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.; e-mail: annamartinekatcentrum [dot] cz

Vymezení kompetencí, které učitel potřebuje k účinnému využívání interaktivní tabule v edukačním procesu, a jejich způsob rozvoje. Kompetence jsou rozděleny na část A, B spolu s návrhem testů, které tyto kompetence ověřují (obdoba testů SCIO).

Rozvoj informatických kompetencí žáků pomocí soutěže: kauza Bobřík informatiky

Jiří Vaníček

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice; e-mail: vanicekatpf [dot] jcu [dot] cz

Je představena nová celostátní soutěž žáků SŠ a 2. st. ZŠ v informatice, jejíž první ročník proběhl v listopadu 2008. Jde o soutěž jednotlivců, která spočívá v online testu, je zaměřena na informatické znalosti a dovednosti, není jednostranně zaměřena na programování ani na uživatelský přístup.

Představení kancelářského balíku OpenOffice.org 3

Vlastimil Ott

Liberix, o.p.s., Kateřinská 107/5, 772 00 Olomouc; e-mail: vlastimil [dot] ottatlinuxexpres [dot] cz

Třetí verze kancelářského balíku OpenOffice.org přináší mnoho novinek a vylepšuje stávající možnosti. Mezi nejpraktičtější patří export do PDF, srozumitelné uživatelské rozhraní, praktický vektorový editor, rozšiřování funkcí pomocí mnoha doplňků (podobně jako u Firefoxu) nebo kompletně české prostředí.

Syndikovat obsah