Počítač ve škole 2008

Využití ICT ve výuce dějepisu

MARTIN VONÁŠEK1, KATEŘINA BŘUSKOVÁ KOMENDOVÁ2

1 Gymnázium Hladnov, p.o., Hladnovská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava; e-mail: martin [dot] vonasekathladnov [dot] cz

2 Gymnázium Hladnov, p.o., Hladnovská 35, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava; e-mail: katka [dot] komendovaathladnov [dot] cz

Prostřednictvím příspěvku jsme se rozhodli přiblížit využití veřejně přístupných webových stránek (např. Ústavu pro soudobé dějiny), dostupných výukových DVD (např.

ICT a multikulturní výchova

PETR PEČENKA

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov, U Školy 181, 664 84 Zastávka; e-mail: zsatzastavka [dot] cz

Naše základní škola již více než 18 let aktivně pracuje s dětmi z AZ MV ČR. Uvědomujeme si, že integrace těchto dětí do majoritní společnosti je náročná, stejně jako snížení xenofobních nálad a přístupů ze strany české společnosti.

Zkoušíme metodou „start – cíl“

TOMÁŠ ADAMUS

Matiční gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava , e-mail: adamusatmgo [dot] cz

Zkoušení žáků a studentů je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. O jeho klasických metodách a správných zásadách pojednává mnoho odborných publikací a článků. Jsou však známy také alternativy tohoto zkoušení. Následující řádky obsahují nápad, jednu z možností, jak získat informace o vědomostech studentů zcela netradiční formou - metodou „start – cíl“.

Interaktivní CD-ROM Evropa

VLADIMÍR NOVOTNÝ, JAROSLAV ŠINDLER

Základní škola Most, Obránců míru 2944, 434 01 Most, e-mail: novotnyvladatseznam [dot] cz

Přednáška představí Interaktivní CD-ROM Evropa jenž vznikl v rámci projektu SIPVZ a je tudíž zdarma k dispozici učitelům zeměpisu a vlastivědy. Výukový CD-ROM EVROPA určený především školám umožňuje aktivní sestavení atlasu Evropy. Žáci s učiteli tak mohou z materiálů získaných na svých cestách vytvářet originální soubory dat o našem světadílu.

Instrumentální chemická laboratoř na SŠ

PETR ŠMEJKAL, EVA STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ

Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2, e-mail: psmejkalatnatur [dot] cuni [dot] cz, urvalkovatnatur [dot] cuni [dot] cz

IVONA TREJBALOVÁ

Gymnázium Josefská, Josefská 7, 118 00 Praha 1, e-mail: trejbalova.ivona @gymjosefska.cz

Ačkoliv význam fyzikálně-chemických jevů a metod je pro život člověka i pro společnost značný, ve výuce na

GIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Základní škola, Obránců míru 2944, 434 01 Most, e-mail: novotnyvladatseznam [dot] cz

Přednáška představí využití Geografických informačních systémů v hodinách předmětu zeměpis. Nastíní možnosti zpracování a analýzu dat v rámci geografie místní oblasti (města). Součástí přednášky jsou ukázky zpracovaných GIS plakátů žáků 9. ročníku a prezentace postupu zpracování dat.Součástí přednášky jsou také návrhy různých témat a diskuse nad jejich řešením.

Astronomie v pohledu století, astronomie včera a dnes

VĚRA HUDCOVÁ

Škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov, e-mail: vhudcovaatseznam [dot] cz

JIŘÍ JERMÁŘ

Základní škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov, e-mail: zsondrejovatseznam [dot] cz

Při tvorbě našeho projektu jsme vyšli především z toho, že naše škola je v místě, kde je Astronomický ústav České akademie věd. V projektu jde o propojení předmětů - dějepisu, fyziky, anglického jazyka a informatiky.

Syndikovat obsah