Počítač ve škole 2008

Výuka s interaktivní technikou ACTIV – tipy, triky, otázky a odpovědi

Tomáš Feltl

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě; e-mail: tomas [dot] feltlatgym [dot] nmnm [dot] cz

Na našich školách jsme v několika posledních letech svědky výrazného nástupu interaktivní techniky. Mezi ty hodně viditelné patří především interaktivní tabule a hlasovací zařízení.

Projekty škol v rámci OP VK s podporou ICT

Radek Maca

NIDM, Sámova 3, Praha; e-mail: ramaatinforama [dot] cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje školám šanci realizovat některé ze svých záměrů. Finanční prostředky z evropských fondů mohou školy čerpat jednak prostřednictvím individuálních projektů ostatních podávaných přímo u řídícího orgánu operačního programu (ministerstva školství) nebo realizátora tzv. globálního grantu (u příslušného krajského úřadu).

Poradenská síť pro ICT ve školství – Informační centra Moravskoslezského kraje

BLANKA KOZÁKOVÁ1, JIŘÍ SUMBAL2

1Krajské zařízení pro DVPP a IC, Nový Jičín, p. o., Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín; e-mail: blanka [dot] kozakovaatkvic [dot] cz

2Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín; e-mail: j [dot] sumbalatgmail [dot] com

Od června 2007 byla v MSK vytvořena ve spolupráci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK a Krajského zařízení pro DVPP a IC, Nový Jičín, p.o. síť 10 poradenských míst pro ICT ve školách MSK.

Nové využití digitální fotografie ve škole

 

JIŘÍ SUMBAL

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín; e-mail: j [dot] sumbalatgmail [dot] com

V dnešní době digitálních fotoaparátů a stále chytřejších mobilních telefonů není snadné nadchnout žáky „obyčejným“ počítačovým zpracováním digitální fotografie. Ke zvýšení jejich motivace je třeba využít všech nových možností hardwarových a softwarových technologií. Jednou z cest je spojení fotografie se zeměpisnými souřadnicemi – ať získanými pomocí GPS přístrojů nebo odečtenými z map.

Moodle na ZŠ a SŠ

ROMAN ÚLOVEC

Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 40 Cheb; e-mail: ulovecatgymcheb [dot] cz

Použití e-learningového systému Moodle na ZŠ a SŠ má mnoho specifik, úskalí i výhod. V příspěvku se podíváme na konkrétní použití e-learningových kurzů ve výuce jak na základní, tak na střední škole. Řekneme si, jak jednoduše začít a kde získat hotové kurzy.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2008.

Jak zařadit ICT do výuky na prvním stupni základní školy

IVANA PŘICHYSTALOVÁ

Jabloňany 100, 679 01 Skalice nad Svitavou, e-mail: iprichystalovaatseznam [dot] cz

Příspěvek se zabývá začleněním vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie do výuky na 1. stupni základní školy.

Imagine Logo – programování pro nejmenší

IVO LYSONĚK

Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště; e-mail: lysonekatguh [dot] cz

Když v úvodní hodině vysvětluji dětem, co je to Imagine Logo, říkám, že to je z padesáti procent programovací jazyk, z padesáti procent grafický editor a z padesáti procent hra. Ale to je dohromady 150%, namítnou ti bystřejší... Ano, je to opravdu tak, tedy aspoň já jsem o tom přesvědčen.

Dynamické systémy, interaktivní tabule a e-learning

ROMAN ÚLOVEC

Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 40 Cheb; e-mail: ulovecatgymcheb [dot] cz

Obecné povědomí o interaktivních tabulích je poměrně vysoké. Mnoho učitelů interaktivní tabuli v praxi běžně používá, někteří si to několikrát zkusili a někteří o tom uvažují. Interaktivní tabule se dá s výhodou použít jako ovládací nástroj pro řadu programů specializovaných na výuku matematiky. Dynamické systémy Cabri, Derive, tabulkový editor a další programy také mnoho z nás používá.

Digitální učební materiály na Metodickém portálu – dum.rvp.cz

ONDŘEJ NEUMAJER, PETER SOKOL

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodovorská 1010/14, 142 01 Praha 4, e-mail: neumajeratvuppraha [dot] cz, neumajeratvuppraha [dot] czv

Metodický portál byl koncem roku 2007 rozšířen o část věnovanou digitálním učebním materiálům. Digitální učební materiály jsou připravené přímo pro použití ve vyučování. Patří mezi ně pracovní listy, prezentace, audio a video soubory.

AZ kvíz + SMARTboard + opakování = zábavná hodina

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

V hodinách občanské nauky, etické výchovy nebo českého jazyka i literatury se zabývám ať cíleně či v případě, že se diskuze zaměří na dané téma – ekologií. Vždy se snažím, aby vyučování bylo spojeno s praktickým životem žáků, a proto se v ekologii zaměřuji například na třídění odpadů.

Syndikovat obsah